ΦΕΚ 163/ΑΑΠ/02.08.2018

  • 09 Αυγούστου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/113249/77825/2591/1153

Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου των Πεντεορίων, Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδος, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.(2)

Επιστροφή