ΦΕΚ 166/ΑΑΠ/07.08.2018

  • 08 Αυγούστου 2018

Απόφ. 48080/2677

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων, δεκαεπτά (17) κτιρίων που βρίσκονται στην περιοχή Ταμπακαριά, Αγ. Κυριακής Χαλέπας της Δημοτικής Ενότητας Χανίων του Δήμου Χανίων (Ν. Χανίων) και καθορισμός ειδικών χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης αυτών. (1)

Επιστροφή