ΦΕΚ 3234/Β/07.08.2018

  • 07 Αυγούστου 2018

Απόφ. 977/2018

Παροχή χρηματικής ενίσχυσης για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των οικογενειών των πρόσωπων που περιήλθαν σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.(1)

Επιστροφή