ΦΕΚ 3194/Β/02.08.2018

  • 08 Αυγούστου 2018

Απόφ. 129851/Ζ1

Ρύθμιση θεμάτων ενίσχυσης για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.(1)

Επιστροφή