ΦΕΚ 264/Δ/17.08.2018

  • 18 Ιουλίου 2018

Απόφ. 141592

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Πόλη της Κέρκυρας, από Ανεμόμυλο (Γαρίτσα) έως Καρνάγια (Κεφαλομάντουκο)» του Δήμου Κέρκυρας.(1)

Επιστροφή