ΦΕΚ 150/ΑΑΠ/27.07.2018

  • 27 Ιουλίου 2018

Απόφ. 18-06-18

Έγκριση αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής της Αγίας Τριάδας, Δήμου Ηρακλείου (ν. Ηρακλείου), νήσου Κρήτης.(1)

Επιστροφή