ΦΕΚ 153/ΑΑΠ/27.07.2018

  • 31 Ιουλίου 2018

Απόφ. 1982

Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 ως κοινόχρηστης, εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού, στη θέση «Κερατόλακος ή Αρμί» Δ.Κ. Σητείας Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης.(2)

Επιστροφή