ΦΕΚ 153/ΑΑΠ/27.07.2018

  • 31 Ιουλίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/274302/196287/6053/2500

Οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Μαγούλα Αγγέλη» ή «Μαγούλα Ριζάβα»,εντός της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.(1)

Επιστροφή