ΦΕΚ 152/ΑΑΠ/27.07.2018

  • 31 Ιουλίου 2018

Απόφ. 2327/2016

Αναγνώριση οδού η οποία ενώνει τον οικισμό Σκόπελα με τον οικισμό Καινούργιο Χωριό του Δήμου Χερσονήσου Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης ως κύριας δημοτικής.(2)

Επιστροφή