ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/27.07.2018

  • 31 Ιουλίου 2018

Απόφ. 36883

Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «ΛΙΑ» της Τοπικής Κοινότητας Τριαντάρου Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των Πυλαρινού Τερέζας-Χριστίνας, κληρονόμων Καρδίτση Ιωάννη και κληρονόμων Καρδίτση Θεόδωρου.(2)

Επιστροφή