ΦΕΚ 140/ΑΑΠ/02.07.2018

  • 04 Ιουλίου 2018

Απόφ. 33227

Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Λουτρόπολης Θερμής, του Δήμου Λέσβου, της νήσου Λέσβου, Ν. Λέσβου.(1)

Επιστροφή