ΦΕΚ 2961/Β/23.07.2018

  • 23 Ιουλίου 2018

Απόφ. 123207

Έγκριση της αριθμ. 89/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλου - Νέστορος Ν. Μεσσηνίας που αφορά μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(2)

Επιστροφή