ΦΕΚ 2991/Β/25.07.2018

  • 25 Ιουλίου 2018

Απόφ. 1135

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις - κατάστροφικές πλημμύρες) στο Δήμο Νέστου της Περιφε- ρειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.(1)

Επιστροφή