ΦΕΚ 3019/Β/26.07.2018

  • 26 Ιουλίου 2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1143

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για ολική ή μερική καταστροφή ακινήτων από τις πυρκαγιές της 23-07-2018 που εκδηλώθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.(2)

Επιστροφή