ΦΕΚ 3070/Β/27.07.2018

  • 27 Ιουλίου 2018


Διόρθωση σφάλματος στην 9058/01.06.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2550/Β΄/02.07.2018.(9)

Επιστροφή