ΦΕΚ 3090/Β/30.07.2018

  • 30 Ιουλίου 2018

Απόφ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ. 648/ΓΔστ5

Διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή