ΦΕΚ 3048/Β/27.07.2018

  • 30 Ιουλίου 2018

Απόφ. 331/3/07.06.2018

Διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει,περί έναρξης της εμπορικής λειτουργίας παιγνιομηχανήματος.(1)

Επιστροφή