ΦΕΚ 2598/Β/03.07.2018

  • 04 Ιουλίου 2018

Απόφ. ΔΧΠ 0001657 ΕΞ 2018

Τροποποίηση της Γ.Δ.Ο.Π. 0000945 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1314/27-06-2016 (2062/Β’/06-07-2016) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013 στη νήσο Ψέριμο της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου».(1)

Επιστροφή