ΦΕΚ 2597/Β/03.07.2018

  • 04 Ιουλίου 2018

Απόφ. 1921

Ορισμός της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτούς.(1)

Επιστροφή