ΦΕΚ 2572/Β/03.07.2018

  • 04 Ιουλίου 2018

Απόφ. ΔΧΠ 0001658 ΕΞ 2018

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000933 ΕΞ2016/Χ.Π. 1310/23-06-2016 (1930/Β’/29-06-2016) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.(1)

Επιστροφή