ΦΕΚ 2641/Β/05.07.2018

  • 05 Ιουλίου 2018


Διόρθωση σφάλματος στην ΠΟΛ.1113/12-06-2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2192/τ.Β΄/12-06-2018. (4)

Επιστροφή