ΦΕΚ 2752/Β/10.07.2018

  • 10 Ιουλίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382

Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ 8.2.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’ 474) όπως ισχύει.(2)

Επιστροφή