ΦΕΚ 2700/Β/09.07.2018

  • 10 Ιουλίου 2018

Απόφ. 175374

Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο «Κατασκευή -Εγκατάσταση του Μετρητικού Σταθμού ΣΑΛΦΑ Ανθούσας Παλλήνης U-5210» στο Δήμο Παλλήνης της Π. Ενότητας Ανατ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή