ΦΕΚ 2711/Β/09.07.2018

  • 11 Ιουλίου 2018


Διόρθωση σφάλματος στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ./5171/ Α335/19.12.2016 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4456/Β’/30.12.2016.(5)

Επιστροφή