ΦΕΚ 2698/Β/09.07.2018

  • 11 Ιουλίου 2018

Απόφ. Δ20/1278/Φ.Γεν.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για το έργο: «ξύλινο κατάστρωμα επί πασσάλων (ντεκ) στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης».(3)

Επιστροφή