ΦΕΚ 2777/Β/12.07.2018

  • 13 Ιουλίου 2018


Διόρθωση σφάλματος στην 4671/14-03-2018 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1080/Β΄/23.3.2018.(8)

Επιστροφή