ΦΕΚ 2798/Β/13.07.2018

  • 16 Ιουλίου 2018

Απόφ. ΔΧΠ 0001656 ΕΞ 2018

Τροποποίηση της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000943ΕΞ2016/ Χ.Π. 1315/27-06-2016 (2245/Β΄/20-07-2016) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Άργους - Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου».(1)

Επιστροφή