ΦΕΚ 128/Α/16.07.2018

  • 16 Ιουλίου 2018

Απόφ. 9365/5942

Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β' (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν. (1)

Επιστροφή