ΦΕΚ 2864/Β/18.07.2018

  • 19 Ιουλίου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ63Α/49611/2018

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Έργα Προστασίας Λιμενικών Υποδομών Κιάτου Α΄ Φάση - Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου».(2)

Επιστροφή