ΦΕΚ 2864/Β/18.07.2018

  • 19 Ιουλίου 2018

Απόφ. 70869

Τροποποίηση της 35976/29.03.2018 (Β΄ 1272) υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Νέες ανεξάρτητες MME”» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016».(1)

Επιστροφή