ΦΕΚ 2909/Β/19.07.2018

  • 20 Ιουλίου 2018

Απόφ. ΔΧΠ 0001660 ΕΞ 2018

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.(1)

Επιστροφή