ΦΕΚ 2559/Β/02.07.2018

  • 02 Ιουλίου 2018

Απόφ. 310/85788

Τροποποίηση της αριθμ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με ‘‘Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα’’.(2)

Επιστροφή