ΦΕΚ 141/ΑΑΠ/02.07.2018

  • 02 Ιουλίου 2018

Απόφ. 33889 / ΤΔ 3431

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ.  209/1998 για οδικό τμήμα της 26ης Επαρχιακής οδού «Κάστρον-Κοντιά-Λιβαδοχώριον διά Θάνους, Πορτιανού και Σαρπίου» Νήσου Λήμνου και αναγνωρισμένη αγροτική Οδό.(2)

Επιστροφή