ΦΕΚ 248/Δ/02.07.2018

  • 03 Ιουλίου 2018

Απόφ. 109751

Καθορισμός ορίων αιγιαλού στην Θέση «Παναγοπούλα Δ. Αιγιάλειας Π.Ε. Αχαΐας».(1)

Επιστροφή