ΦΕΚ 2562/Β/02.07.2018

  • 03 Ιουλίου 2018

Απόφ. Α.Π. ΔΧΠ 0001662 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1309

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. (1)

Επιστροφή