ΦΕΚ 2560/Β/02.07.2018

  • 03 Ιουλίου 2018

Απόφ. ΔΕΠΕΑ/οικ.176379

Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.170744/ 26.1.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα».(3)

Επιστροφή