ΦΕΚ 2473/Β/27.06.2018

  • 28 Ιουνίου 2018

Απόφ. 507/2018

Έγκριση της Πρότυπης Σύμβασης Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου κατόπιν εισήγησηςτου ΔΕΣΦΑ Α.Ε.(1)

Επιστροφή