ΦΕΚ 136/ΑΑΠ/27.06.2018

  • 29 Ιουνίου 2018

Απόφ. 222

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων 127 κτιρίων και ενός γεφυριού εντός του «ιστορικού τόπου» της Ελευθερούπολης και της ευρύτερης περιοχής αυτού και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών». (1)

Επιστροφή