ΦΕΚ 1986/Β/01.06.2018

  • 01 Ιουνίου 2018

Απόφ. ΔΧΠ 0001389 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1171

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (1)

Επιστροφή