ΦΕΚ 1978/Β/01.06.2018

  • 01 Ιουνίου 2018

Απόφ. 4460

Επικαιροποίηση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, ως προς την προσωρινή και οριστική διαχείριση των Α.Σ.Α της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας- Θράκης.(1)

Επιστροφή