ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/30.05.2018

  • 01 Ιουνίου 2018

Απόφ. 57042

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 387 του Δήμου Αμαρουσίου, σε συμμόρφωση με την με αριθμ. 7341/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.(1)

Επιστροφή