ΦΕΚ 1880/Β/24.05.2018

  • 25 Μαΐου 2018

Απόφ. 369/2018

Κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κανονισμών των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που προβλέπονται στον ν. 4425/2016, ως ισχύει.(1)

Επιστροφή