ΦΕΚ 207/Δ/24.05.2018

  • 30 Μαΐου 2018

Απόφ. 79396

Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην Θέση «Εντός οικισμού Πεταλιδίου» Δ.Ε Πεταλιδίου του Δ. Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας.(2)

Επιστροφή