ΦΕΚ 2519/Β/29.06.2018

  • 29 Ιουνίου 2018

Απόφ. 4098

Τροποποίηση του άρθρου 2, της αριθμ. ΔΔ:οικ. 458/2016 (Β’ 451), απόφασης μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.(1)

Επιστροφή