ΦΕΚ 2408/Β/25.06.2018

  • 26 Ιουνίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/35492/2167

Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Πατρέων του Νομού Αχαΐας (Β΄ 535/29.3.2004). (2)

Επιστροφή