ΦΕΚ 2408/Β/25.06.2018

  • 26 Ιουνίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/35509/2168

Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Τοπικό Διαμέρισμα Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς νυν Δημοτική Κοινότητα Κιλκίς της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Β΄ 3393/17.12.2014, Β΄45/15.1.2015) και β) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αξιοχωρίου (πρώην Κοινότητα Αξιοχωρίου) του Δήμου Πολυκάστρου του Νομού Κιλκίς (Β΄ 1461/22.9.2004). (1)

Επιστροφή