ΦΕΚ 133/ΑΑΠ/25.06.2018

  • 26 Ιουνίου 2018


Διόρθωση σφάλματος στην 64766/910/18-05-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 114/04-06-2018 (τ.ΑΑΠ).(2)

Επιστροφή