ΦΕΚ 245/Δ/20.06.2018

  • 25 Ιουνίου 2018

Απόφ. 109755

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή «ΛΑΜΠΙΡΙ» του Δήμου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας. (1)

Επιστροφή