ΦΕΚ 244/Δ/20.06.2018

  • 25 Ιουνίου 2018

Απόφ. 33157/Φ. 4.2 ΔΤΕ

Έγκριση καθορισμού νέων λατομικών περιοχών στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή