ΦΕΚ 240/Δ/18.06.2018

  • 20 Ιουνίου 2018

Απόφ. 82151

Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Τ.Κ. Ιμέρων, της Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού για αναπτυξιακούς σκοπούς σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 4 του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α’/22-03-2012).(1)

Επιστροφή